G.V. Basisschool

NIET vergeten

Beste ouders

Beste ouders,
 
Vanaf 1 september ’20 verwelkomen we ALLE kinderen met open armen op school!
Dat het een bijzonder jaar wordt, staat al vast. We gaan er alles aan doen om deze periode samen zo goed en veilig mogelijk door te komen.
De school begint om 8.45u en eindigt om 15u.
 
De openklasdag op donderdag 27 augustus 2020 gaat enkel door voor:
- de instappers
- alle nieuwe kinderen
- het 1ste leerjaar
Deze ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 
Om alles vlot te laten verlopen vanaf 1 september gebeurt het brengen en halen van de leerlingen steeds tot aan de poort. Alle ouders nemen kort afscheid voor de poort o.w.v de Corona-maatregelen.
 
Alle kleuters mogen via de poort aan de Landwaartslaan binnenkomen.
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar ontvangen we aan de poort (Boxbergstraat- beneden).
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar komen binnen langs de poorten (Boxbergstraat-boven of de Oude Zonhoverweg).
Meerdere kinderen van één gezin mogen samen via de ingang van het jongste kind binnenkomen.
 
Op 1 september zullen alle kinderen een brief ontvangen met meer praktische klasinfo.
 
Samen gaan we er een speciaal en boeiend schooljaar van maken!
 
Met vriendelijke groeten.
De directie en het schoolteam
 

OOG 250x250 1Logo Lego Education

ANTI-PEST BELEID

 

Stappenplan bij pestprobleemKnipsel

Het hele schoolteam hoopt dat alle kinderen een leuke tijd beleven.

Wij wensen dat elk kind zich goed voelt in de klas en op school.

We leren elkaar beter kennen door samen te spelen, te leren en allerlei dingen te beleven.
Soms kan er wel eens iets minder fijn gebeuren waardoor een kind zich niet goed voelt.

Als een kind gepest wordt, is het belangrijk om dit te zeggen aan de directie, een leerkracht of de zorgcoördinator.

Het “vertellen of melden” van pesten is niet klikken.

Een probleem kan ook schriftelijk gemeld worden en het briefje kan in de postbus worden gestopt aan de zorgklas.

Elk signaal nemen we ernstig.

Bij een pestprobleem hanteert onze school de “No Blame” aanpak. Deze methode rekent op de groep. We gaan met de kinderen naar oplossingen zoeken.

Samen ervoor zorgen om aan een fijne sfeer te werken is de verantwoordelijkheid van iedereen.

We vinden duidelijke regels en de controle op de naleving belangrijk.

Het zelfstandig leren oplossen van een speelplaatsconflict via een eenvoudige methode leren we alle kinderen aan. We visualiseren dit thema door posters.

Uiteraard werken we preventief rond dit thema. We denken na met de kinderen over de mogelijke gevolgen en streven naar het vergroten van de empathie binnen de groep gedurende de hele schoolloopbaan.