G.V. Basisschool

NIET vergeten

Beste ouders

Beste ouders,
 
Vanaf 1 september ’20 verwelkomen we ALLE kinderen met open armen op school!
Dat het een bijzonder jaar wordt, staat al vast. We gaan er alles aan doen om deze periode samen zo goed en veilig mogelijk door te komen.
De school begint om 8.45u en eindigt om 15u.
 
De openklasdag op donderdag 27 augustus 2020 gaat enkel door voor:
- de instappers
- alle nieuwe kinderen
- het 1ste leerjaar
Deze ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 
Om alles vlot te laten verlopen vanaf 1 september gebeurt het brengen en halen van de leerlingen steeds tot aan de poort. Alle ouders nemen kort afscheid voor de poort o.w.v de Corona-maatregelen.
 
Alle kleuters mogen via de poort aan de Landwaartslaan binnenkomen.
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar ontvangen we aan de poort (Boxbergstraat- beneden).
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar komen binnen langs de poorten (Boxbergstraat-boven of de Oude Zonhoverweg).
Meerdere kinderen van één gezin mogen samen via de ingang van het jongste kind binnenkomen.
 
Op 1 september zullen alle kinderen een brief ontvangen met meer praktische klasinfo.
 
Samen gaan we er een speciaal en boeiend schooljaar van maken!
 
Met vriendelijke groeten.
De directie en het schoolteam
 

OOG 250x250 1Logo Lego Education

Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN 2020- 2021

 Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle basisscholen hun capaciteit op voorhand bepalen. Dat wil zeggen dat ze moeten aangeven voor hoeveel leerlingen er plaats is. Deze capaciteit kan jaarlijks wijzigen.  

 

Naar aanleiding van de Corona-crisis zien we ons genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. De beslissingen hieromtrent nemen we stap voor stap, rekening houdende met de richtlijnen van de overheid.

Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu niet, maar je kan vanop afstand inschrijven via de via mail, telefoon, post….

Indien je problemen ondervindt, kan je contact opnemen met de school. Wij helpen je graag verder.

Voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen: 20 april t.e.m. 1 mei 2020

  • Ouders van reeds ingeschreven broers en zussen worden door de school gecontacteerd met de vraag om hun kind in te schrijven.
  • De kinderen uit deze voorrangsgroep kunnen van 20 april tem 1 mei niet geweigerd worden.
  • Een schriftelijke inschrijving (mail, brief) en ondertekening van het pedagogisch project en schoolreglement is vereist.

Voorrangsperiode indicator en niet indicator leerlingen: 25 mei t.e.m. 5 juni

Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu even niet, maar je kan digitaal inschrijven na telefonisch contact met de school, via mail,….

Leerlingen met bepaalde gezinskenmerken, indicator- en niet indicatorleerlingen, kunnen gelijktijdig digitaal inschrijven.  

Dit zijn eigenlijk alle leerlingen, maar in deze periode is een school verplicht om voorrang te geven aan één van de groepen met het oog op een betere sociale mix.

      Indicatorleerlingen voldoen aan één of meer van volgende voorwaarden:

  • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar recht hadden op een schooltoelage.        Aantonen? rekeninguittreksel of bewijs dienst studietoelagen
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs Aantonen? verklaring op eer

      Niet-indicatorleerlingen

  • voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden

Vrije inschrijvingen: vanaf maandag 8 juni

Hierna volgt de vrije inschrijvingsperiode, in die periode wordt er geen rekening gehouden met voorrang. Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu niet, maar je kan vanop afstand inschrijven na telefonisch contact met de school,….

Indien je problemen ondervindt, kan je contact opnemen met de school. Wij helpen je graag verder.

 Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:

Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   0499 59 43 65

 

Capaciteit kleuterschool  2020-2021

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2015 : 66 - vrije plaatsen : 8

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2016 : 60 - vrije plaatsen : 9

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2017 : 66 - vrije plaatsen : 12

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2018 : 66 - vrije plaatsen :11

Capaciteit lagere school 2020 - 2021:

Maximum aantal leerlingen eerste leerjaar   :   69 -  vrije plaatsen: GEEN 

Maximum aantal leerlingen tweede leerjaar  :   66 - vrije plaatsen 9

Maximum aantal leerlingen derde leerjaar    :   66 - vrije plaatsen 7

Maximum aantal leerlingen vierde leerjaar   :   66 - vrije plaatsen 10

Maximum aantal leerlingen vijfde leerjaar    :   66 - vrije plaatsen 15

Maximum aantal leerlingen zesde leerjaar    :   66 - vrije plaatsen : GEEN

 Indien u meer info wenst over inschrijvingen kan u de school contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 089/351335

 

Inschrijven van leerlingen

Bij de inschrijving van zowel een leerling uit het lager als een kleuter dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.  Bij voorkeur wordt de ISI+kaart of KIDS-ID gevraagd daar het rijksregisternummer een verplicht gegeven is voor de controle van de leerplicht.

Alle nieuwe kleuters (geboortejaar 2018)  kunnen steeds vanaf de eerder vermelde inschrijvingsperioden  ingeschreven worden.  Maar zij mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.   Als ze jonger dan drie jaar zijn, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. 

Je kan je kind enkel inschrijven als je zelf naar de school gaat. Wij doen dus geen telefonische inschrijvingen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Deze instapdata zijn :

 de eerste schooldag na de zomervakantie,

 de eerste schooldag na de herfstvakantie,

 de eerste schooldag na de kerstvakantie,

 1 februari,

 de eerste schooldag na de krokusvakantie,

 de eerste schooldag na de paasvakantie,

 de eerste schooldag na Hemelvaart.

Kleuters zijn niet leerplichtig.  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen.

Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

Om ingeschreven te worden in het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopend schooljaar en voldoen aan een van volgende voorwaarden :

of het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool en in die periode minstens 220 halve dagen aanwezig zijn  geweest

of voldoen aan een proef die de kennis van de Nederlandse taal peilt, nodig om het lager onderwijs aan te vatten.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De ouders ondertekenen bij de inschrijving een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving verwijzen we de  ouders naar het schoolreglement (info en schoolreglement). De ouders ondertekenen de akkoordverklaring met het schoolreglement bij de inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging. Enkel dan is een kind wettelijk ingeschreven. 

Bereken zelf de instapdagdatum van je kleuter

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter