G.V. Basisschool

NIET vergeten

6 DECEMBER 2019 : GEEN SCHOOL

Op vrijdag 6 december 2019 hebben de kinderen, de juffen en meesters een vrije dag.

OOG 250x250 1Logo Lego Education

Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN 2019- 2020

 Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle basisscholen hun capaciteit op voorhand bepalen. Dat wil zeggen dat ze moeten aangeven voor hoeveel leerlingen er plaats is. Deze capaciteit kan jaarlijks wijzigen.  

Voorrangsregeling en startdatum van de reguliere inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 voor het basisonderwijs Genk:

16 maart 2020 tot 27 maart 2020 : voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel

20 april 2020 tot 22 mei 2020: voorrangsperiode voor indicator-en niet-indicatorleerlingen (*)

1 juni  2020: vrije inschrijvingsperiode

(*) Indicatorleerlingen voldoen aan één of meer van volgende voorwaarden:

- kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden opeen schooltoelage

- kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.

(*) Niet-indicatorleerlingen: voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden

Voor meer informatie over inschrijvingsrecht kan je terecht bij de deskundige van het LOP Basisonderwijs Genk - Lies Zaenen op 0499/594365

Nota : de kleuters van onze school zijn automatisch ingeschreven in de lagere school

Capaciteit kleuterschool  2019-2020

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2014 : 69 - vrije plaatsen: GEEN

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2015 : 66 - vrije plaatsen 9

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2016 : 66 - vrije plaatsen : 6

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2017 : 66 - vrije plaatsen :  13     

Capaciteit lagere school 2019 - 2020 : 

Maximum aantal leerlingen eerste leerjaar   :   66 -  vrije plaatsen 4

Maximum aantal leerlingen tweede leerjaar  :   66 - vrije plaatsen 4

Maximum aantal leerlingen derde leerjaar    :   66 - vrije plaatsen 14

Maximum aantal leerlingen vierde leerjaar   :   50 - GEEN vrije plaatsen

Maximum aantal leerlingen vijfde leerjaar    :   67 - GEEN vrije plaatsen

Maximum aantal leerlingen zesde leerjaar    :   67 - GEEN vrije plaatsen

1

Indien u meer info wenst over inschrijvingen kan u de school contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 089/351335

 

Inschrijven van leerlingen

Bij de inschrijving van zowel een leerling uit het lager als een kleuter dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.  Bij voorkeur wordt de ISI+kaart of KIDS-ID gevraagd daar het rijksregisternummer een verplicht gegeven is voor de controle van de leerplicht.

Alle nieuwe kleuters (geboortejaar 2017)  kunnen steeds vanaf de eerder vermelde inschrijvingsperioden  ingeschreven worden.  Maar zij mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.   Als ze jonger dan drie jaar zijn, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. 

Je kan je kind enkel inschrijven als je zelf naar de school gaat. Wij doen dus geen telefonische inschrijvingen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Deze instapdata zijn :

 de eerste schooldag na de zomervakantie,

 de eerste schooldag na de herfstvakantie,

 de eerste schooldag na de kerstvakantie,

 1 februari,

 de eerste schooldag na de krokusvakantie,

 de eerste schooldag na de paasvakantie,

 de eerste schooldag na Hemelvaart.

Kleuters zijn niet leerplichtig.  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen.

Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

Om ingeschreven te worden in het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopend schooljaar en voldoen aan een van volgende voorwaarden :

of het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool en in die periode minstens 220 halve dagen aanwezig zijn  geweest

of voldoen aan een proef die de kennis van de Nederlandse taal peilt, nodig om het lager onderwijs aan te vatten.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De ouders ondertekenen bij de inschrijving een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving verwijzen we de  ouders naar het schoolreglement (info en schoolreglement). De ouders ondertekenen de akkoordverklaring met het schoolreglement bij de inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging. Enkel dan is een kind wettelijk ingeschreven. 

Bereken zelf de instapdagdatum van je kleuter

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter