G.V. Basisschool

NIET vergeten

Beste ouders

Beste ouders,
 
Vanaf 1 september ’20 verwelkomen we ALLE kinderen met open armen op school!
Dat het een bijzonder jaar wordt, staat al vast. We gaan er alles aan doen om deze periode samen zo goed en veilig mogelijk door te komen.
De school begint om 8.45u en eindigt om 15u.
 
De openklasdag op donderdag 27 augustus 2020 gaat enkel door voor:
- de instappers
- alle nieuwe kinderen
- het 1ste leerjaar
Deze ouders worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
 
Om alles vlot te laten verlopen vanaf 1 september gebeurt het brengen en halen van de leerlingen steeds tot aan de poort. Alle ouders nemen kort afscheid voor de poort o.w.v de Corona-maatregelen.
 
Alle kleuters mogen via de poort aan de Landwaartslaan binnenkomen.
De leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar ontvangen we aan de poort (Boxbergstraat- beneden).
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar komen binnen langs de poorten (Boxbergstraat-boven of de Oude Zonhoverweg).
Meerdere kinderen van één gezin mogen samen via de ingang van het jongste kind binnenkomen.
 
Op 1 september zullen alle kinderen een brief ontvangen met meer praktische klasinfo.
 
Samen gaan we er een speciaal en boeiend schooljaar van maken!
 
Met vriendelijke groeten.
De directie en het schoolteam
 

OOG 250x250 1Logo Lego Education

Vakantiedagen 2020-2021

Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2020-2021

1.Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

Dinsdag 1 september 2020

2. Vrije dagen van het eerste trimester

Maandag 21 september 2020: conferentie

Woensdag 14 oktober 2020: Conferentie

Maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020 :herfstvakantie

Woensdag 11 november 2020 : Wapenstilstand

Maaandag 7 december 2020 : Lokale verlofdag 

3. Kerstvakantie

Maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021

4. Vrije dagen van het tweede trimester 

Woensdag 27 januari 2021: Conferentie

Maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021: Krokusvakantie

5. Paasvakantie

Maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021

6.Vrije dagen van het derde trimester

Maandag 10 mei 2021: Lokale verlofdag 

Donderdag 13 mei 2021 : O.-H.-Hemelvaart

Vrijdag 14 mei 2021 : Brugdag

Maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag

²7. De zomervakantie vangt aan op donderdag 1 juli 2021 om 12u15